ZADZWOŃ 519 179 707


PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Organizujemy:
Kursy podstawowe oraz rozszerzone z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
BLS-AED Podstawowe zabiegi Resuscytacyjne i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna
/Basic Life Support & Automated External Defibrillation/

Celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia. Szkolenie pozwala oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej pomocy oraz daje możliwość nauczenia się właściwego postępowania z osobą wymagającą natychmiastowej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy kursu otrzymają imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez instytucję szkolącą Delta Plus Sp. z o.o. wpisaną do rejestru Wojewody Mazowieckiego nr RIS 2.14/00093/2017. Warunkiem otrzymania ww. zaświadczenia jest zdanie na ocenę pozytywną egzaminu teoretycznego i praktycznego.

ZACHOWANIA W OBLICZU POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH

 • z zachowań w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym
 • z udzielania pierwszej pomocy rannym i innym poszkodowanym w trakcie zamachu terrorystycznego
 • z samoobrony i technik interwencji (dla wszystkich lub każdego z nas)
 • z ratownictwa medycznego dla służb ochrony
 • z postępowania w sytuacjach zagrożenia agresją fizyczną, emocjonalną, instrumentalną i społeczną


Celem organizowanych przez nas szkoleń jest przygotowanie na sytuację kryzysową związaną z bezpośrednim zagrożeniem ze strony ataków terrorystycznych lub pojedynczego napastnika. Poprzez nasze szkolenia chcemy zwiększyć świadomość Polaków na zagrożenia mogące wystąpić w Polsce lub podczas pobytu za granicą.

UZALEŻNIENIA I PRZESTĘPCZOŚĆ

 • z rozpoznawania uzależnień (narkomania - dopalacze - alkohol – hazard)
 • demoralizacja i niedostosowanie społeczne osób małoletnich
 • przeciwdziałanie cyberprzestępczości
 • przestępstwa wobec osób starszych i samotnych
 • przestępczość domowa (znęcanie)

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

 • przygotowanie i przeprowadzenie próbnych ewakuacji z obiektów
 • bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa w firmie
 • dla osób wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożarów

BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE

 • z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, udzielania pomocy podczas wypadku w wodzie
 • z zakresu technik ratownictwa wodnego (możliwość uzyskania uprawnień WOPR)
 • z zakresu technik ratownictwa wodnego z udziałem łodzi motorowodnych (możliwość uzyskania uprawnień PZMWiNW)

INFORMACJA O SZKOLENIACH

Posiadamy własne sale dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji szkoleń. . Szkolenia prowadzone będą przez cywilnych specjalistów z zakresu działań w sytuacjach kryzysowych, jednostek antyterrorystycznych Policji, Sił Zbrojnych, Państwowej Straży Pożarnej, instruktorów WOPR oraz specjalistów z zespołów ds. działań specjalnych na misjach zagranicznych i zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.