ZADZWOŃ 519 179 707


"ZWOLEŃ 2017”: Powiatowe ćwiczenia obronne


W dniach 21 – 22 września 2017 roku na terenie powiatu zwoleńskiego przeprowadzone zostało kompleksowe ćwiczenie obronne pod nazwą „ZWOLEŃ 2017”. W szkoleniu wraz z Pogotowiem Ratunkowym SPZZOZ w Zwoleniu wzięły udział 2 podstawowe zespoły ratownictwa medycznego Deltamed transport i ratownictwo medyczne. W drugim dniu ćwiczenia 22.09.2017 r. zespoły medyczne wzięły udział w epizodzie praktycznym ćwiczenia.

Ćwiczenia miały na celu w praktyce sprawdzić procedury ratunkowe oraz sprawdzenie funkcjonowania systemów alarmowania i powiadamiania. Miały też zweryfikować funkcjonujące dotychczas procedury reagowania na tego typu sytuacje, a także zobrazować sprawność działania wszystkich służb ratowniczych na terenie powiatu zwoleńskiego.

Dziękujemy za zaproszenie do udziału w ćwiczeniu "Zwoleń 2017" Staroście Zwoleńskiemu Panu Waldemarowi Urbańskiemu, Wicestaroście Panu Arkadiuszowi Sulimie oraz Panu insp. Mirosławowi Soleckiemu z wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Dziękujemy Pani Agnieszce Dobrowolskiej zastępcy kierownika SPZZOZ Pogotowia Ratunkowego i naszym kolegom ratownikom ze zwoleńskiego pogotowia ratunkowego za wspólne profesjonalne działania ratunkowe.

Udział w tym ćwiczeniu zespołów ratownictwa medycznego Deltamed pozwolił na sprawdzenie naszych umiejętności, sprawności organizacyjnej i zasad współdziałania z państwowymi jednostkami ratowniczymi. Ćwiczenia pokazały raz jeszcze, że możemy zagwarantować skuteczne współdziałanie nie tylko w ramach jednej służby, ale wielu służb ratowniczych.Sukces każdej akcji ratunkowej zależy w dużej mierze od współdziałania ze sobą wszystkich służb ratunkowych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.