ZADZWOŃ 519 179 707


Światowy Dzień Pierwszej Pomocy


Wszystkich chętnych, którzy chcą skorzystać ze szkolenia podstawowego prowadzonego przez ratowników medycznych Deltamed transport i ratownictwo medyczne prosimy o kontakt pod numerem telefonu 519-179-707 lub email biuro@deltamed.com.pl.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest w drugą sobotę września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród społeczeństwa. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie (40-60%). Ale pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również ratowanie zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Tymczasem aż 45% Polaków przyznaje się, że nie umiałoby udzielić pierwszej pomocy, będąc na przykład świadkiem wypadku drogowego. Statystyki co prawda wciąż nie są zadowalające, ale wykazują stopniową poprawę. Prowadzone są również kampanie społeczne. Nasz zespół ratowników medycznych i wolontariuszy Deltamed transport i ratownictwo medyczne włączył się do licznych kampanii szkoleniowych i przeszkolił w Radomiu i okolicach już ponad 1000 osób w szkołach i firmach. To daje nadzieję na przyszłość, w której każdy potrzebujący będzie mógł liczyć na bezinteresowną pomoc. Pamiętajmy że, zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem każdego z nas. Wypadałoby jednak nauczyć się pomagać nie tyle z poczucia obowiązku, co z potrzeby serca. Liczymy na Waszą obecność na naszych szkoleniach. Zespół ratowników medycznych i wolontariuszy Deltamed Radom.