ZADZWOŃ 519 179 707


Podpisanie listu intencyjnego z Komendą Miejską Policji w Radomiu


W dniu 22.05.2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Delta Plus Sp. z o.o. Deltamed Transport i Ratownictwo Medyczne a Komendą Miejską Policji w Radomiu w sprawie podjęcia współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa, podejmowania niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem różnorodnych form pomocy oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym na terenie miasta Radomia.

List intencyjny w imieniu Zarządu Delta Plus Sp. z o.o. Deltamed podpisał Prezes Dariusz Glegoła a w imieniu Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Komendant Pan podinspektor Piotr Kostkiewicz.

Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w zakresie organizacji i realizacji szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzielnicowych z podległych jednostek Komendy Miejskiej Policji w Radomiu z terenu miasta.